DUYÊN CHỮ

DUYÊN CHỮ
Từ a cho đến chữ y
Ráp vần nên ý nghĩa từ lại tuôn
Nặng không ngã hỏi sắc huyền
Thanh âm trầm bổng con thuyền nhẹ trôi
19.12.2008 / NTP

Hoa Tím

Tem nha chị yêu. Bài thơ dễ thương y chang ...chủ nhà dzậy đó hi hi....Luôn an lành nha chị.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9084','br0f0brpn5fhn2i7nq0sdc2in3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 20:43:08','/a298461/duyen-chu.html')