DUYÊN CHỮ

DUYÊN CHỮ
Từ a cho đến chữ y
Ráp vần nên ý nghĩa từ lại tuôn
Nặng không ngã hỏi sắc huyền
Thanh âm trầm bổng con thuyền nhẹ trôi
19.12.2008 / NTP

Hoa Tím

Tem nha chị yêu. Bài thơ dễ thương y chang ...chủ nhà dzậy đó hi hi....Luôn an lành nha chị.